פי וי סי

פיויסי הוא חומר מוקצף וגמיש שעליו מודפס הדפסת פרוצס ישירות על הפיויסי

(השיטה הישנה היתה הצמדה של מדבקת ויניל לפיויסי מה שגרם לתזוזות לאחר תקופה מסוימת)