PVC הדפסה

פי וי סי PVC

פיויסי הוא חומר מוקצף וגמיש שעליו מודפס הדפסת פרוצס ישירות על הפיויסי 

(השיטה הישנה היתה הצמדה של מדבקת ויניל לפיויסי מה שגרם לתזוזות לאחר תקופה מסוימת)